Funkce Plánovacího Kalendáře pro Evidenci Docházky s Využitím Zakázek a Druhů Prací

1. Plánování Směn a Pracovních Úkolů:

Vytváření a Správa Směn:

 • Manažeři mohou snadno vytvářet směny na základě aktuálních potřeb podniku a dostupnosti zaměstnanců.
 • Možnost nastavovat směny na různé časy (denní, noční, víkendové) s ohledem na specifické požadavky zakázek.

Přiřazování Pracovních Úkolů:

 • Každý úkol nebo pracovní činnost může být přiřazena konkrétnímu zaměstnanci nebo týmu.
 • Úkoly lze rozdělit podle typu práce, například administrativní práce, výroba, údržba atd.

2. Správa Zakázek:

Přidávání Nových Zakázek:

 • Manažeři mohou přidávat nové zakázky do systému, včetně všech relevantních informací (název zakázky, termíny, požadavky).

Přiřazování Zakázek k Pracovníkům:

 • Každá zakázka může být přiřazena jednomu nebo více zaměstnancům, což umožňuje efektivní sledování, kdo na které zakázce pracuje.

Sledování Pokroku:

 • Systém umožňuje průběžné sledování pokroku na jednotlivých zakázkách a aktualizace stavu v reálném čase.

3. Kategorizace a Přepínání Druhů Prací:

Definování Druhů Prací:

 • Systém umožňuje definovat různé druhy prací, například montáž, kontrola kvality, zákaznický servis atd.

Přepínání Druhů Prací:

 • Zaměstnanci mohou snadno přepínat mezi různými druhy prací pomocí mobilní aplikace nebo terminálu, což je užitečné pro pracovníky, kteří vykonávají více úkolů.

Zaznamenávání Odpracovaného Času:

 • Každý druh práce je zaznamenáván zvlášť, což umožňuje přesné sledování, kolik času bylo věnováno konkrétní činnosti.

4. Mobilní Přístup a Notifikace:

Mobilní Aplikace:

 • Zaměstnanci mohou prostřednictvím mobilní aplikace přistupovat ke svému kalendáři, přepínat druhy prací, zadávat dovolenou a kontrolovat své směny.

Notifikace a Upozornění:

 • Aplikace poskytuje notifikace o změnách v rozvrhu, nových úkolech nebo nadcházejících směnách.

Požadavky na Změny:

 • Zaměstnanci mohou žádat o změny směn, dovolenou nebo úpravy rozvrhu přímo přes aplikaci.

5. NFC Terminál pro Evidenci Docházky:

Rychlá a Přesná Evidence:

 • Zaměstnanci se mohou přihlásit a odhlásit z práce pomocí NFC čipu nebo karty, čímž se zaznamenává jejich přítomnost.

Integrace s Plánovacím Kalendářem:

 • Data z NFC terminálu se automaticky synchronizují s plánovacím kalendářem, což umožňuje přesné sledování docházky.

6. Automatizace a Export Dat:

Automatizovaný Export:

 • Systém umožňuje automatizovaný export dat do účetního softwaru, což zjednodušuje mzdové zpracování a administrativu.

Přehledné Reporty:

 • Možnost generovat přehledné reporty o odpracovaných hodinách, přesčasech, absencích a dalších důležitých údajích.

7. Podpora Rozhodování a Analytika:

Analytické Nástroje:

 • Systém poskytuje nástroje pro analýzu dat, což manažerům umožňuje sledovat trendy, identifikovat problémové oblasti a optimalizovat pracovní procesy.

Historická Data:

 • Přístup k historickým datům o docházce a produktivitě zaměstnanců, což usnadňuje plánování budoucích směn a zakázek.

Bezproblémová Integrace s Účetním Softwarem:

 • Automatizovaný export dat z kalendáře do účetního softwaru zajišťuje, že všechny relevantní informace o odpracovaných hodinách a přesčasech jsou přesné a aktuální.
 • Tím se zjednodušuje proces mzdové agendy a minimalizují chyby při manuálním zadávání dat.

Závěr

Plánovací kalendář pro evidenci docházky s využitím zakázek a druhů prací nabízí komplexní a flexibilní řešení pro správu pracovní doby a úkolů. Díky pokročilým funkcím, jako je mobilní přístup, automatizovaný export dat a podpora rozhodování, systém výrazně zjednodušuje administrativu, zvyšuje efektivitu a poskytuje přesné a aktuální informace potřebné pro efektivní řízení podniku.

Poptávkový formulář

Chcete efektivněji řídit docházku ve vaší firmě a ušetřit čas i peníze? Neváhejte a zašlete nám nezávaznou poptávku. Rádi vám připravíme řešení na míru.

Políčka označená * jsou povinná